<b>Variolink</b> Esthetic

Variolink Esthetic

Det estetiska kompositcementet
”Estetik
helt enkelt.
Fantastiskt!”
Stoerer_SV.png
<b>Variolink</b> Esthetic
Beställ nu till ett förmånligt pris

Så här har kunderna bedömt de viktigaste

Estetik
100%
Bondingstyrka
97%
Konsistens
96%
Användarvänlighet
94%
Källa: Kundundersökning (c:a 700 deltagare) i Europa / USA, September 2016

… och övertygar experterna

Variolink Esthetic är mitt förstahandsval till cementering av glaskeramer! Jag kan använda materialet till både ljushärdande och dualhärdande arbetssätt. Effektfärgerna är logiskt designade. Kompositen erbjuder enkla arbetsegenskaper med tanke på både cementering och avlägsnandet av överskott.

 

Jan Frydensberg-Thomsen, Danmark

Variolink Esthetic är det ideala materialet för estetiskt krävande restaurationer. Det erbjuder utmärkt estetik och optimala arbetsförhållanden.

Prof. Dr Daniel Edelhoff, Tyskland

Med Variolink Esthetic har jag ett cement till hands, som ger mig allt jag behöver till mina estetiska restaurationer. Jag känner mig säker med Variolink Esthetic.

Dr Rafael Piñeiro Sande, Spanien

...och har mycket mer att erbjuda.

Variolink Esthetic är ett estetiskt ljus- och dualhärdande kompositcement framställt för permanent cementering av krävande keramiska restaurationer och kompositrestaurationer.
 

Användarvänlig bearbetning

Enkelt att ta bort överskott
Flexibel konsistens anpassad till situationen
Variolink Esthetic övertygar tack vare den ideala kombinationen av flytbarhet och stabilitet. Denna video visar den enastående konsistensen jämfört med konventionella kompositcement.

Imponerande röntgendiagnostik

Roentgenopazität_SV_470x360px.jpg

Systemet som ger en klinisk succé

Optimala bondingresultat tillsammans med Adhese Universal och Monobond Etch & Prime eller Monobond Plus.
 

Zughaftung_SV_470x360px.jpg
Scherhaftung_SV_470x360px.jpg

Mer information om Variolink Esthetic

product.png
Dental Advisor
Dental Advisor Esthetic Resin
Editors Choice